[sibwp_form id=2]

KONING is nu uit! Een lofzang aan de God die mens werd, de Mens die stierf en opstond, de Koning der Joden die de Koning vol glorie werd.

U, HEER, bent groots en machtig, vol luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en op aarde behoort U toe, HEER, U bezit het koningschap en de heerschappij.
1 Kronieken 29:11