[sibwp_form id=2]

Privacy Statement

Persoonsgegevens
Reyer Media kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres

Hoe komt Reyer Media aan uw persoonsgegevens?
Als u gebruik maakt van de website of de diensten van Reyer Media, laat u soms persoonsgegevens achter. Dit gebeurt in de volgende gevallen:

 • Bij het invullen van het contactformulier op de website
 • Bij het doen van een aankoop via de webwinkel op de website
 • Bij het sturen van een rechtstreekse e-mail
 • Bij het inschrijven voor de nieuwsbrief Bij het uitvoeren van een overeenkomst, bijvoorbeeld in het geval van een boeking of een opdracht

Waarvoor worden deze persoonsgegevens gebruikt?
Reyer Media bewaart en gebruikt deze gegevens met de volgende doelen:

 • Het op verzoek toesturen van informatie
 • Het uitvoeren van een (boekings)overeenkomst
 • Het leveren van producten uit de webwinkel
 • Het afwikkelen van betalingen
 • Het versturen van nieuwsbrieven (na expliciete toestemming)

Cookies
Reyer Media maakt alleen gebruik van functionele cookies, op het moment dat u een bestelling plaatst in de webwinkel en/of het contactformulier invult.

Bewaren van persoonsgegevens
Uw gegevens worden veilig opgeslagen en verzonden. Wie niets met uw gegevens te maken heeft kan er simpelweg niet bij. Reyer Media streeft ernaar je gegevens met de meest recente beveiligingstechnieken en versleutelingsmethoden op te slaan en te verzenden.

Reyer Media bewaart de gegevens tot uitschrijving. U kunt altijd inzicht krijgen in de gegevens die Reyer Media over u heeft. U kunt hiertoe een schriftelijk verzoek indien bij Reyer Media. Op basis van de uitkomsten kunt u Reyer Media ook verzoeken om uw persoonsgegevens aan te passen als die feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn en/of verzoeken deze persoonsgegevens te verwijderen.

Bij het uitvoeren van een overeenkomst worden uw persoonsgegevens 7 jaar bewaard om aan de administratieve verplichting te voldoen. Deze gegevens kunnen niet verwijderd worden.

Delen van persoonsgegevens
Reyer Media gaat vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. In deze gevallen worden uw persoonsgegevens met andere partijen gedeeld:

 • De zakelijke belangen van Reyer Media worden behartigt door het managementbureau JAME. In het kader van de afgesloten verwerkersovereenkomst worden alle gegevens die aan Reyer Media worden verstrekt met JAME gedeeld. De privacyvoorwaarden van Reyer Media blijven vanuit deze overeenkomst van toepassing. JAME is gevestigd in Nederland.
 • Reyer Media heeft de website en emailserver ondergebracht bij Incomad. Reyer Media heeft een verwerkersovereenkomst afgesloten met Incomad. Incomad is gevestigd in Nederland.
 • Reyer Media maakt gebruik van het boekhoudpakket van Jortt B.V. Reyer Media heeft een verwerkersovereenkomst afgesloten met Jortt B.V. Jortt is gevestigd in Nederland.
 • Voor betalingen in de webwinkel maakt Reyer Media gebruik van de Payment Service Provider Sisow (Nederland). Reyer Media heeft hiervoor een overeenkomst afgesloten. Bij betalingen zijn de algemene voorwaarden van Sisow van toepassing, met name artikel 14 m.b.t. geheimhouding en artikel 15 m.b.t. persoonsgegevens en privacy zijn hierin belangrijk. Deze voorwaarden zijn hier te lezen: https://www.sisow.nl/terms. Sisow is gevestigd in Nederland.
 • Reyer Media maakt voor het versturen van de nieuwsbrieven gebruik van Mailchimp. Reyer Media heeft een verwerkersovereenkomst afgesloten met Mailchimp. Mailchimp is gevestigd in de Verenigde Staten en voldoet aan de eisen van de GDPR.
 • Reyer Media slaat gegevens op in Dropbox en iCloud. Dropbox en iCloud voldoen aan de eisen van de GDPR. Dropbox is gevestigd in Ierland.
 • Reyer Media maakt gebruik van Whatsapp. Whatsapp Ireland voldoet aan de eisen van de GDPR.

Reyer Media zal nooit uw gegevens verkopen aan andere partijen.

Contact, mailing en/of reclame
Mocht u toch mail of ongewenste reclame ontvangen dan kunt u altijd aangeven dat u niet meer wilt dat Reyer Media contact met u opneemt. Aan het afmelden zijn nooit kosten verbonden.

Jonger dan 16 jaar?
Als je minderjarig bent, dus jonger dan 16 jaar, dan mag je alleen toestemming geven voor het verwerken van je persoonsgegevens met toestemming van een van je ouders of wettelijke voogd. Het is dan belangrijk dat je ouder(s) of je voogd dit statement leest. Zij kunnen ook de rechten uitoefenen die je hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die je bij ons achterlaat, zoals het recht om je te verzetten tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens of het recht op inzage in en correctie van je gegevens.

Websites van derden
Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

Wijzigingen Privacy Statement
Reyer Media behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient daarom aanbeveling om dit Privacy Statement regelmatig na te kijken, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte blijft. De meest actuele versie kan altijd via de website worden geraadpleegd.

Autoriteit Persoonsgegevens
Reyer Media hoopt dat u bij klachten altijd eerst contact opneemt om samen te zoeken naar een oplossing. U heeft echter het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bij een datalek zal Reyer Media dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bedrijfsgegevens
De website en de persoonsgegevens die u achterlaat worden beheerd door Reyer Media. Voor vragen en opmerkingen over dit Privacy Statement kunt u altijd contact opnemen.

Bedrijf:       Reyer Media
E-mail:        Info@reyer-music.com
KvK:             59535970